Projekt PIGGY BANK

Cílem tohoto projektu je podpořit rodinné finanční vzdělávání pro všechny členy domácnosti, od malých dětí až po rodiče i prarodiče, s cílem podpořit realističtější chápání rodinné ekonomiky.

Výstupy projektu:

  • 12 komiksových knížek pro mladší děti
  • 12 online vzdělávacích únikových místností pro starší děti ve věku od 13 do 18
  • 12 WebQuestů pro mladé lidi ve věku mezi 19 a 25 lety
  • Školící program ve formě workshopu pro rodiče a opatrovníky, který zajistí, že tito si vybudují vlastní finanční chápání a budou moci koordinovat a aplikovat navrhovaný učební rodinný model přímo doma.
  • Školící program pro odborníky v oboru finančního poradenství a další školitele odborného vzdělávání v příslušných oborech.
  • Online výuková platforma, která umožní plnou dostupnost všech výstupů projektu.

Podrobné informace o projektu jsou na www.piggybankproject.eu

Podpora Evropské komise při tvorbě výstupů tohoto projektu nepředstavuje souhlas s jejich obsahem, který odráží pouze názory autorů. Komise nemůže být zodpovědná za jakékoliv využití informací obsažených v projektových výstupech.