Projekt ACUMEN

Projekt s názvem ACUMEN je prvním projektem programu Erasmus+, který se zaměřuje na kariérní management pro zaměstnané osoby. Zahrnuje celou řadu inovativních prvků.

Kariérní management je skoro jako "nová gramotnost" a ti, na trhu práce, (zejména nízko kvalifikovaní či skupiny ohrožené nezaměstnaností, kteří nemají schopnost rozvíjet a řídit svůj vlastní kariérní postup), čelí v dnešním rozvíjejícím se trhu práce nejisté budoucnosti.

Využijte e-learningový portál a rozviňte své dovednosti kariérního managemantu. Podrobné informace a výstupy projektu najdete na samostatných stránkách projektu www.acumen.website

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací či sdělení odpovídá výlučně autor. Publikace či sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.