Projekt NEURO - GUIDE

NEURO - GUIDE je inovativní projekt zaměřený na vzdělávání znevýhodněných mladých lidí. Hlavní myšlenkou projektu je poskytnout marginalizované skupině mladých lidí šanci dohonit rychle se rozvíjející svět technologií. Chceme se zaměřit na znevýhodněné studenty: osoby s nízkým socioekonomickým zázemím nebo se zdravotním postižením nebo žijící v odlehlých oblastech.

Aby byla výuka pro cílovou skupinu atraktivní, jsou v rámci projektu vytvářeny alektronické únikové místnosti, které mladé lidi baví. Tyto únikové místnosti podporují kreativitu i získávání nových dovedností a znalostí. 

Podrobné informace o projektu jsou na www.neuroguide.eu

Podpora Evropské komise při tvorbě výstupů tohoto projektu nepředstavuje souhlas s jejich obsahem, který odráží pouze názory autorů. Komise nemůže být zodpovědná za jakékoliv využití informací obsažených v projektových výstupech.