Projekt DIME

Tento projekt přichází s originální a inovativní myšlenkou. Přichází s výukou, která bude bavit opravdu každého žáka. Dokonce i takové, kteří nedávají pozor a místo učení jen koukají do mobilu. 

Místo "vyučování začíná, schovejte mobily" je tady nový styl "Vyučování začíná, připravte si mobily!"

V rámci projektu připraví mladí lidé sérii krátkých filmů, se kterými se zúčastní filmových festivalů. Proces tvorby filmů pro ně bude fantastickou příležitostí naučit se spoustu nových věcí, jako např. filmování s mobilem, digitální produkci na mobilu, týmovou práci, organizační dovednosti apod. 

V rámci projektu vznikne mimo jiné vzdělávací program na téma video a audio produkce, vzniknou zcela nové výukové nástroje a proběhne 8 lokálních filmových festivalů.

Podrobné informace i výstupy projektu jsou dostupné na samostatných stránkách projektu www.dimeproject.eu

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací či sdělení odpovídá výlučně autor. Publikace či sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.