Projekt IGUIDE

Cílem projektu iGUIDE je podporovat dospělé v rozvíjení základních dovedností potřebných k plánování a řízení vlastní kariéry.

V nabídce poradenství pro dospělé existuje značná mezera, zejména pokud jde o poradenství dělníkům, pracovníkům s nízkou kvalifikací a pracovníkům v ohrožených zaměstnáních. Tuto mezeru se snaží projekt zaplnit.

Výstupy projektu:

  • E-learning portál
  • Program školení pro odborníky v oblasti poradenství
  • Sada nástrojů pro plánování kariéry

Podrobné informace o projektu jsou na www.iguideproject.eu

Podpora Evropské komise při tvorbě výstupů tohoto projektu nepředstavuje souhlas s jejich obsahem, který odráží pouze názory autorů. Komise nemůže být zodpovědná za jakékoliv využití informací obsažených v projektových výstupech.