Projekt M4A - Matematika pro dospělé

"Matematika pro dospělé - M4A" je projekt podporovaný v rámci programu Erasmus+. Jeho hlavním cílem je vyvinout komiks, pomocí kterého dospělí, bez ohledu na jejich věk nebo úroveň vzdělání, získají nebo rozvinou matematické schopnosti potřebné v každodenním životě. Naučí se například spočítat a posoudit slevy nabízené v obchodech, vypočítat si celkové náklady na různé druhy úvěrů a půjček nebo řídit svůj rozpočet na domácnost. Grafická forma komiksu usnadní porozumění matematickým konceptům a činnostem a pomůže překonat stereotyp nudné a nepochopitelné učebnice matematiky. Náš komiks povzbudí a motivuje ty, kteří chtějí získat nebo rozvinout matematické dovednosti pro běžný život. Zvolená forma výuky patří do oblasti neformálního vzdělávání, které dospělí preferují. Výstupy projektu budou sloužit také pedagogům a poradcům (například v dluhových poradnách) jako nový nástroj.

Podrobné informace o projektu jsou na níže uvedených internetových stránkách projektu


Schéma vzdělávacího kurz M4A

Podpora Evropské komise při tvorbě výstupů tohoto projektu nepředstavuje souhlas s jejich obsahem, který odráží pouze názory autorů. Komise nemůže být zodpovědná za jakékoliv využití informací obsažených v projektových výstupech.