Projekt ONE STEP UP

Cílem projektu ONE-STEP UP je podporovat celoživotní učení a sociální začlenění poskytováním podpory a zdrojů pro vzdělavatele dospělých, zejména těch s nízkou kvalifikací. Partneři projektu z několika evropských zemí spolupracují na vytvoření souboru nástrojů pro pedagogy, školení pro profesní rozvoj a vzdělávacího portálu MOOC.

Tyto zdroje mají pomoci znovu zapojit nízkokvalifikované dospělé do celoživotního vzdělávání a zlepšit jejich ekonomický a sociální blahobyt a zároveň snížit sociální vyloučení, zvýšit sociální mobilitu a podpořit sociální soudržnost. Partneři projektu doufají, že investicemi do vzdělávání a odborné přípravy dospělých s nízkou kvalifikací se podaří vytvořit kvalifikovanější pracovní sílu, zvýšit produktivitu a dosáhnout vyššího hospodářského růstu.

Podrobné informace o projektu jsou na stránkách

www.one-step-up.eduprojects.eu

Podpora Evropské komise při tvorbě výstupů tohoto projektu nepředstavuje souhlas s jejich obsahem, který odráží pouze názory autorů. Komise nemůže být zodpovědná za jakékoliv využití informací obsažených v projektových výstupech.