Projekt CORES

"CORES - Charta společných strategií pro uprchlíky" je projekt evropské spolupráce, jehož cílem je pomoci nově příchozím uprchlíkům, ale také odborníkům, kteří s nimi pracují.

Projekt CORES spolupracuje s poskytovateli vzdělávání dospělých v různých evropských zemích, aby poskytováním vzdělávání a podpory uprchlíkům pomohl řešit jejich problémy. Cílem projektu je přispět k oboustrannému vzájemnému přijetí mezi uprchlíky i hostitelskou zemí a jejími obyvateli.

V rámci projektu Cores bude vypracována Charta společných strategií pro uprchlíky, která bude brát v úvahu specifika i hodnoty jednotlivých účastnických zemí.

Internetové stránky projektu jsou www.coresproject.eu

Podrobné informace i výstupy projektu jsou dostupné na samostatných stránkách projektu www.coresproject.eu 

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací či sdělení odpovídá výlučně autor. Publikace či sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.