Projekt HYPER

HYPER je dvouletý projekt, který chce přispět k řešení hrozby násilného extremismu v Evropě tím, že bude rozvíjet porozumění této problematice a bude reagovat na procesy radikalizace mládeže. V rámci projektu se bude pracovat na návrhu a produkci celé řady vzdělávacích zdrojů, které ukazují proces radikalizace v akci. Tyto zdroje se zaměří na zobrazení toho, jak může dojít k radikalizaci na nejoblíbenějších platformách digitálních a sociálních médií, kde se dnes mladí lidé potkávají, a kde je to pro mnohé jejich nejzranitelnější místo. Pro tyto simulační zdroje bude konsorcium projektu připravovat vzdělávací program pro mladé zájemce, kteří chtějí být důvěryhodnými hlasy proti radikální extremistické rétorice a činům. Na podporu těchto mladých profesionálů bude HYPER vyvíjet na míru připravené školící programy dalšího vzdělávání, které jim umožní získat maximální užitek z celé škály navrhovaných nástrojů projektu.

Podrobné informace o projektu jsou na www.hyper-project.eu

Hlavní cíle projektu

  • Vytvoření a šíření informačních materiálů a videí, který ukazují, jak se může radikalizační proces rozvinout a jak probíhá. 
  • Vytvoření a realizace vzdělávacích programů, které vedou mladé lidi k tomu, aby uměli vystupovat proti radikalizaci mezi svými vrstevníky. 

Podpora Evropské komise při tvorbě výstupů tohoto projektu nepředstavuje souhlas s jejich obsahem, který odráží pouze názory autorů. Komise nemůže být zodpovědná za jakékoliv využití informací obsažených v projektových výstupech.