Dům na půl cesty v Krnově

Základní informace o domě na půl cesty

Posláním domu na půl cesty je poskytovat mladým lidem, bez rodinného zázemí, ubytování a další služby, které jim umožní žít samostatně, dosáhnout jejich osobních cílů v oblasti zaměstnání, bydlení i vztahů s okolím.

Dům na půl cesty v Krnově poskytuje sociální službu, jejíž rámec je podrobně vymezen zákonem o sociálních službách č. zákona č. 108/2006 Sb., v aktuálním znění a dále vyhláškou č. 505/2006 Sb., která provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách. 


Co dům na půl cesty nabízí

  • Dům na půl cesty nabízí dlouhodobé bydlení a podpůrné služby mladým lidem ve věku od 18 do 26 let.
  • Dům na půl cesty disponuje devíti novými samostatnými byty.
  • Kromě bydlení umožňujeme mladým lidem najít zaměstnání nebo zvýšit kvalifikaci. Pomáháme také vyřešit různorodé problémy, které mladým lidem komplikují život.

Kdo v domě na půl cesty může bydlet

  • Dům na půl cesty nabízí své služby mladým lidem, kteří z různých důvodů nemají kde bydlet. Nejčastěji jsou to mladí lidé odcházející z dětských domovů.

Kolik bydlení v domě na půl cesty stojí

  • Poplatek za ubytování a veškeré služby domu na půl cesty je 130 Kč/den. Měsíčně tedy okolo 3900 Kč za osobu.

Co udělat, když uvažujete o bydlení v domě na půl cesty

Můžete si domluvit prohlídku domu na půl cesty. Stačí zavolat na tel: 603 415 635 (Ing. Plesník) nebo napsat na email: v.plesnik@seznam.cz

Dokumenty k domu na půl cesty

Zde si můžete stáhnout a seznámit se s dokumenty Domu na půl cesty v Krnově. Pokud máte zájem o služby domu na půl cesty, doporučujeme se seznámit zejména s domácím řádem domu na půl cesty.


Domácí řád domu na půl cesty


Vzor smlouvy o poskytování služby


Veřejný závazek


Práva uživatelů


Pravidla pro podávání stížností a námětů na zlepšení