Dům na půl cesty v Krnově již ukončil svou činnost a služby nadále neposkytuje.

Dům na půl cesty v Krnově

Základní informace o domě na půl cesty

Posláním domu na půl cesty bylo poskytovat mladým lidem, bez rodinného zázemí, ubytování a další služby, které jim umožňovaly žít samostatně, dosáhnout jejich osobních cílů v oblasti zaměstnání, bydlení i vztahů s okolím.

Dům na půl cesty v Krnově poskytoval sociální službu, jejíž rámec je podrobně vymezen zákonem o sociálních službách č. zákona č. 108/2006 Sb., v aktuálním znění a dále vyhláškou č. 505/2006 Sb., která provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách. 


Co dům na půl cesty nabízel

  • Dům na půl cesty nabízel dlouhodobé bydlení a podpůrné služby mladým lidem ve věku od 18 do 26 let.
  • Dům na půl cesty disponoval devíti samostatnými byty.
  • Kromě bydlení jsme umožňovali mladým lidem najít zaměstnání nebo zvýšit kvalifikaci. Pomáhali jsme také vyřešit různorodé problémy, které mladým lidem komplikují život.

Kdo v domě na půl cesty mohl bydlet

  • Dům na půl cesty nabízel své služby mladým lidem, kteří z různých důvodů neměli kde bydlet. Nejčastěji to byli mladí lidé odcházející z dětských domovů a z výkonu trestu.


Dokumenty k domu na půl cesty

Zde si můžete stáhnout a seznámit se s dokumenty Domu na půl cesty v Krnově. 


Domácí řád domu na půl cesty


Vzor smlouvy o poskytování služby


Veřejný závazek


Práva uživatelů


Pravidla pro podávání stížností a námětů na zlepšení