Jít za svými sny neznamená vrátit se do postele. Poslání organizace

Naším posláním je pomáhat znevýhodněným lidem překonávat překážky, které jim brání v plnohodnotném zapojení do společnosti a do běžného života.


Naše hlavní aktivity

  • Věnujeme se přenosu úspěšných vzdělávacích metod a produktů na mezinárodní úrovni. Účastníme se mnoha evropských i národních projektů, v rámci nichž připravujeme a implementujeme inovativní vzdělávací metody a produkty. V rámci implementace pak školíme české i zahraniční odborníky z různých oblastí (učitele, lektory, psychology, poradce, sociální pracovníky, ale třeba také malé podnikatele).
  • Školíme, organizujeme tréninky, workshopy a konference s cílem změnit zastaralý systém výuky a zavádět do výuky nové metody a nástroje, jako je například převrácená třída, výukové únikové místnosti, videoprezentace, výuková videa, výukové aplikace, online výukové portály a další.